Electro

Electronica Blog

We gebruiken allemaal dagelijks en meerdere keren per dag apparatuur die gevoed wordt door een stroombron. Alle apparatuur waaraan een stekker zit, kan worden geschaard onder de noemer electro. Als je kijkt naar een gemiddeld huishouden dan staan er al heel snel enkele tientallen apparaten in het huis, vaak meer dan dat men zelf in de gaten heeft. Simpele zaken zoals een koffiezetapparaat en een toaster, maar ook een tv of een laptop. Alle verlichting in huis, een electrisch fornuis, de automatische garagedeur, alle stopcontacten die er in het huis zijn, dit is allemaal een vorm van electro. Tegenwoordig wordt dit allemaal voor lief genomen. Je stopt een stekker in het stopcontact en kijk eens, de lichten gaan branden. Het electriciteitsnetwerk is tegenwoordig uiterst betrouwbaar en vertoont zelden tot nooit noemenswaardige storingen.  

Geschiedenis

Dit was in vroegere tijden wel anders. Electro werd destijds voornamelijk gewonnen uit steenkolen. Het vereiste veel mijnwerkers die tientallen meters diep onder de grond een smerig karwei moesten opknappen, in de donkere tunnels waar het bijzonder stoffig werd door al het gehak en er weinig licht was. Vele mijnwerkers stierven een vroege dood, hetzij door de zogenoemde stoflong als gevolg van het inademen van al dat stof dat vrijkwam met het hakken in de kolen, hetzij door vroege slijtage van het lichaam.   

Recente geschiedenis

Later werd er een alternatief voor het opwekken van stroom bedacht. Dit was een vernuftig idee van wetenschappers die zich bezig hielden met kernfusie. In een grote, volledig afgeschermde kerncentrale werd er stroom opgewekt door atomen te splitsen. Hierdoor kwamen grote hoeveelheden energie vrij. Het grote voordeel was de relatief schone manier van opwekken als je het afzet tegen de manier van de steenkolen in de mijnen. Uiteraard was er wel een afvalproduct wat ontstond als de stroom eenmaal was opgewekt, immers er komt een hoog gehalte aan radiatie vrij bij het opwekken van stroom door middel van een kernreactor. Dit afvalproduct is een radioactieve vloeibare stof, ook wel radioactief afval genoemd. Op dit product zit veel, voor mens en dier schadelijke, straling. Deze straling kan het DNA van mens en dier permanent beschadigen of zelfs wijzigen. Hierdoor zijn er gevallen bekend van mensen met 3 armen, of vergroeide ledematen, komkommers van een meter enzovoort. Het radioactief afval beland in speciale vaten die zorgvuldig worden afgesloten en veilig worden opgeslagen.  

Heden en toekomst

Heden ten dage wordt er meer en meer energie opgewekt uit zonne energie en windenergie. Deze manieren zijn uiterst schoon, hebben geen enkel negatief effect op mens of dier en zijn, naar mate de productie steeds groter is, stukken goedkoper.

Delen  

17 april 2018

De enige echte Elektronicablog

Het begon allemaal met een bliksemafleider in 1752 en ondertussen is het niet meer weg te denken uit deze maatschappij: elektronica! Ik ben geboren in 1992 en ik merk dat de technieken op dit gebied sterk zijn ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zo zijn er bijvoorbeeld aan nieuwe smartphones met een supergroot scherm of aan flatscreen televisies die super dun zijn. Ik denk dat er snel nieuwe, belangrijke ontwikkelingen zullen komen op dit gebied, want de technieken gaan snel vooruit in deze tijd. Elektrische apparaten kunnen op veel manieren worden gebruikt en het is belangrijk in deze samenleving, denk bijvoorbeeld aan de laptop waar ik dit artikel mee schrijf. Veel leesplezier!